Algemene voorwaarden

Welkom bij Praktijk De Gezonde Zorg, gevestigd aan Luykersteenweg 379, 3920 Lommel, België. Wij zijn toegewijd aan het bieden van hoogwaardige zorg en ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn. Onze praktijk biedt een breed scala aan diensten, waaronder:

 • Coaching: Persoonlijke begeleiding om u te helpen uw doelen te bereiken en persoonlijke uitdagingen te overwinnen.
 • Counseling: Professionele ondersteuning bij het omgaan met emotionele, psychologische en relationele problemen.
 • Therapie: Gespecialiseerde therapeutische interventies, waaronder relatietherapie en psychodynamische therapie, afgestemd op uw individuele behoeften.
 • Begeleiding Gezondheid: Advies en begeleiding om uw algehele gezondheid en welzijn te verbeteren.
 • Psychodynamische Therapie: Een diepgaande benadering gericht op het ontrafelen van onbewuste patronen en emoties.
 • Psychologische Hulp: Deskundige ondersteuning voor een breed scala aan psychologische uitdagingen.
 • Dynamic Rebalancing Massage Therapie: Een combinatie van massage en lichaamswerk voor fysieke en emotionele balans.
 • EMDR: Effectieve therapie voor het verwerken van traumatische ervaringen.

Bij Praktijk De Gezonde Zorg streven we ernaar om een veilige, respectvolle en vertrouwelijke omgeving te bieden voor al onze cliënten. We werken samen met u om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden, afgestemd op uw unieke situatie en behoeften.

 

Afspraken en Annuleringsbeleid

Bij Praktijk De Gezonde Zorg waarderen we uw tijd en streven we ernaar om u zo snel mogelijk van dienst te zijn. In tegenstelling tot veel andere praktijken, zult u bij ons niet op een lange wachtlijst terecht komen. We doen ons best om ervoor te zorgen dat u meestal binnen 5 werkdagen terecht kunt voor een afspraak. Houd er echter rekening mee dat de beschikbaarheid afhankelijk is van de huidige drukte in de praktijk.

Maken van Afspraken

 • Afspraken kunnen telefonisch, via Whatsapp, via e-mail of persoonlijk worden gemaakt.
 • Houd er rekening mee dat, ondanks onze korte wachttijden, u niet zonder afspraak terecht kunt. Het is noodzakelijk om vooraf een afspraak in te plannen.

Annuleren van Afspraken

 • Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten, vragen wij u dit ten minste 24 uur van tevoren te doen.
 • Voor afspraken die op de dag zelf worden afgezegd of wanneer u niet op de afspraak verschijnt, wordt een annuleringsvergoeding van €30 in rekening gebracht. Dit beleid is ingesteld om de efficiëntie van onze dienstverlening te waarborgen en om andere cliënten de kans te geven op die tijdsloten in te plannen.

Wij begrijpen dat onvoorziene omstandigheden kunnen voorkomen en zullen in dergelijke gevallen proberen redelijk en begripvol te zijn. We vragen echter om uw begrip en medewerking om ons te helpen onze dienstverlening optimaal te houden.

 

Vertrouwelijkheid en Privacy

Bij Praktijk De Gezonde Zorg hechten we groot belang aan de privacy en vertrouwelijkheid van onze cliënten. Alle informatie die tijdens sessies en consultaties wordt gedeeld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, persoonlijke, medische en psychologische informatie.

 • Gegevensbescherming: Wij volgen alle geldende wetgeving en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en privacy.
 • Uitzonderingen op Vertrouwelijkheid: Vertrouwelijke informatie zal alleen met derden worden gedeeld indien dit wettelijk vereist is of met expliciete toestemming van de cliënt.
 • Informatiebeheer: Wij nemen passende maatregelen om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

Wij streven ernaar een veilige en beschermde omgeving te creëren waarin u zich vrij voelt om open te zijn, wetende dat uw informatie met de hoogste mate van respect en discretie wordt behandeld.

 

Betaling en Tarieven

Bij Praktijk De Gezonde Zorg streven we naar transparantie en duidelijkheid in onze tarieven en betalingsvoorwaarden.

Tarieven

 • De actuele tarieven voor onze diensten zijn te vinden op de homepage van onze website. Deze tarieven zijn leidend.
 • Let op: sessies die in de avonduren of tijdens het weekend plaatsvinden, hebben doorgaans een hoger tarief. De specifieke tarieven voor deze tijden staan ook vermeld op onze homepage.

Betalingsmethoden

 • Betalingen kunnen worden gedaan via bankoverschrijving of contant.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om de betaling voorafgaand aan de sessie te voldoen of direct na afloop van de sessie.

Betalingstermijn

 • Om de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, is het belangrijk dat betalingen tijdig worden voldaan.

Wij waarderen uw begrip en medewerking om onze administratieve processen soepel te laten verlopen. Mocht u vragen hebben over onze tarieven of betalingsvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

 

Aansprakelijkheid

Bij Praktijk De Gezonde Zorg zijn we toegewijd aan het bieden van kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening. Echter, het is belangrijk te benadrukken dat het succes van de therapie of begeleiding mede afhankelijk is van de actieve deelname en eerlijkheid van de cliënt.

 • Verantwoordelijkheid van de Cliënt: Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het actief deelnemen aan het therapieproces en het verstrekken van accurate en eerlijke informatie. De effectiviteit van de therapie is mede afhankelijk van deze factoren.
 • Beperking van Aansprakelijkheid: Praktijk De Gezonde Zorg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereiken van het gewenste resultaat van de therapie of begeleiding, vooral als dit het gevolg is van informatie die niet door de cliënt is verstrekt of als gevolg van een gebrek aan actieve deelname van de cliënt.
 • Wederzijds Respect en Samenwerking: Wij geloven in een samenwerkingsverband tussen de therapeut en de cliënt, gebaseerd op wederzijds respect en openheid. Dit vormt de basis voor een effectieve behandeling.

Het is onze plicht om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden, maar het uiteindelijke succes van de behandeling hangt af van de inzet en openheid van elke cliënt.

 

Intellectueel Eigendom

Praktijk De Gezonde Zorg is de houder van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het materiaal dat gebruikt wordt in onze praktijk. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, onze methoden, technieken, documenten, en educatief materiaal.

 • Bescherming van Materiaal: Al het materiaal dat door Praktijk De Gezonde Zorg wordt verstrekt of gebruikt tijdens sessies is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan dit materiaal te kopiëren, te verspreiden, te publiceren, of op enige andere wijze te gebruiken buiten de context van de sessies, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de praktijk.
 • Gebruik van Materiaal: Het educatieve en therapeutische materiaal dat aan cliënten wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik in het kader van de therapie of coaching.
 • Respect voor Eigendomsrechten: Wij vragen onze cliënten om de intellectuele eigendomsrechten van de praktijk te respecteren en bij te dragen aan de bescherming van onze materialen en methoden.

Het naleven van deze voorwaarden helpt ons om de kwaliteit en integriteit van onze diensten te handhaven en zorgt ervoor dat wij continu innovatieve en effectieve methoden kunnen aanbieden aan onze cliënten.

 

Klachtenprocedure

Bij Praktijk De Gezonde Zorg streven we naar een hoge standaard van zorg en tevredenheid bij al onze cliënten. Mocht u echter niet tevreden zijn met enig aspect van onze dienstverlening, dan horen we dat graag en nemen we uw feedback serieus.

 • Indienen van Klachten: Klachten kunnen worden gestuurd naar ons e-mailadres: contact@praktijkdegezondezorg.be. Wij moedigen u aan om zo gedetailleerd mogelijk te zijn in uw beschrijving, zodat we uw klacht grondig kunnen onderzoeken en aanpakken.
 • Behandeling van Klachten: Na ontvangst van uw klacht zullen we deze zo snel mogelijk in behandeling nemen. We streven ernaar om binnen een redelijke termijn te reageren, waarbij we u op de hoogte houden van de voortgang en de genomen stappen.
 • Oplossingsgericht Handelen: Ons doel is om een bevredigende oplossing te vinden voor alle betrokken partijen. We zullen ons best doen om eventuele problemen op te lossen en onze dienstverlening, indien nodig, te verbeteren.

Uw feedback is waardevol voor ons en helpt ons om onze praktijk en de ervaringen van onze cliënten te verbeteren.

 

Wijzigingen in de Voorwaarden

Praktijk De Gezonde Zorg behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen nodig zijn om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten, om onze dienstverlening te verbeteren, of om andere operationele redenen.

 • Kennisgeving van Wijzigingen: Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen voorafgaand aan de implementatie kenbaar worden gemaakt aan onze cliënten. Dit kan via onze website, e-mailcommunicatie, of tijdens consultaties.
 • Inwerkingtreding: Wijzigingen treden in werking vanaf de aangegeven datum in de kennisgeving. Het gebruik van onze diensten na deze datum impliceert acceptatie van de nieuwe voorwaarden.
 • Raadplegen van Voorwaarden: Cliënten worden aangemoedigd om regelmatig onze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van de meest actuele algemene voorwaarden.

Wij waarderen uw vertrouwen in onze praktijk en zijn toegewijd aan het handhaven van de hoogste standaarden in onze dienstverlening en praktijkvoering.

 

Contactinformatie

Voor eventuele vragen, opmerkingen, of het inwinnen van informatie over onze diensten, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar via de volgende middelen:

 • Telefoon: U kunt ons bereiken op het nummer +32 468 34 86 75. Wij zijn beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden.
 • E-mail: Voor minder dringende vragen of uitgebreidere verzoeken kunt u ons e-mailen op contact@praktijkdegezondezorg.be. Wij streven ernaar om e-mails binnen enkele werkdagen te beantwoorden.
 • Locatie: Onze praktijk is gevestigd aan Luykersteenweg 379, 3920 Lommel, België. Bezoeken zijn echter alleen mogelijk op afspraak.

Wij waarderen uw interesse in Praktijk De Gezonde Zorg en staan klaar om u te helpen met uw vragen en behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn.

page