Heb ik last van stress of een burnout?

Als je geen enthousiasme hebt of wanneer je je uitgeput voelt, heb je misschien last van stress of een burn-out. Maar er zijn stappen die je kunt nemen om ermee om te gaan.
Waarschijnlijk hebben de meesten van ons ooit het gevoel gehad dat we ongemotiveerd en onzeker waren over onze huidige banen. Maar hoe weet je of het een voorbijgaande stemming is, of een teken dat er iets moet veranderen? En inderdaad, hoe bepaal je wat je gaat veranderen?

Wat is Stress?

Stress is een algemene term voor wanneer de eisen je vermogen om ermee om te gaan te boven gaan. Stress treedt op wanneer mensen overweldigd worden door externe druk, zoals een hoge werkdruk, of vatbaarder zijn voor stressvolle omstandigheden vanwege persoonlijke problemen of een gebrek aan middelen om ermee om te gaan. Stress is anders dan burn-out

Wat is een Burn-out?

Burn-out is een specifieke vorm van stress waarbij er gevoelens van emotionele uitputting en verminderde motivatie zijn, samen met het verlies van het vermogen om optimistisch te zijn en meer om je werk te geven. De term is afkomstig van het beeld van een uitgebrand gebouw, waar alleen een schil overblijft die niet meer effectief functioneert. Het wordt veroorzaakt door organisatiedynamiek (zoals bureaucratie, gebrek aan autonomie, hoge werkdruk en oneerlijk behandeld worden).

Het tegenovergestelde van burn-out is betrokkenheid (enthousiasme, betrokkenheid, optimisme, energie, betrokkenheid). Herinner je je het gevoel dat je had toen je net met je baan begon en klaar was om de wereld te veranderen?

Oorzaken van burn-out :

 • Overbelasting van het werk – te weinig tijd of een gebrek aan middelen.
 • Gebrek aan controle – weinig invloed of autonomie hebben.
 • Onvoldoende beloning in verhouding tot de eisen van de baan – slecht loon of gebrek aan waardering voor een moeilijke baan.
 • Onvoldoende teamcohesie – een drukke werkomgeving voorkomt kansen op verbondenheid, elkaar goed kennen en lachen, die allemaal bijdragen aan werkplezier.
 • Ongelijke of oneerlijke behandeling – als evaluaties, promoties en voordelen niet eerlijk worden toegepast, kan de organisatie niet worden vertrouwd door de werknemer.
 • Waardenconflict – als aspecten van het werk in strijd zijn met jouw ethiek of waarden, kan dit veel leed veroorzaken.

Stadia van burn-out

►Idealisatie:

onrealistische verwachtingen hebben over werk en hoe bevredigend of perfect het zal zijn. Hoe goed de baan ook is, we hebben allemaal relaties en een gevoel van betekenis buiten het werk nodig. Werk kan die behoeften voor ons niet vervullen.

►Ontgoocheling en groeiende ontevredenheid:

er verschijnen scheuren, de bubbel barst en de ontgoocheling over de baan begint omdat de baan onvermijdelijk niet aan de verwachtingen kan voldoen. Voor de meesten van ons is werk een gemengde ervaring van goed en slecht; de hoop is dat het goed genoeg is om in leven te blijven.

►Frustratie overheerst:

Vraagsystemen en klagen; nu raak je snel geïrriteerd door bureaucratie, beleid en beslissingen waar je het niet mee eens bent.

►Defensieve terugtrekking:

als je door de bewegingen gaat, begin je je afgescheiden en niet zo loyaal te voelen, en heb je misschien meer ziekteverlof. Je ontwikkelt een negatieve houding ten opzichte van werk en wil daar niet bij zijn.

►Hopeloosheid:

berustend in het niet om geven, geen optimisme, laag moreel, cynisch.

 

Onderscheid maken tussen stress en burn-out :

Stress Burn-out
Gekenmerkt door druk, haast, overweldigd en te druk zijn. Gekenmerkt door terugtrekking, ontgoocheling en cynisme.
Overgevoelig, prikkelbaar, angstig. Emoties zijn afgestompt, afgesneden.
Produceert urgentie en hyperactiviteit. Voelt zich machteloos en hopeloos.
Verlies van energie. Verlies van motivatie, idealen en hoop.

Wie is het meest kwetsbaar?

Meestal heeft burn-out niet te maken met persoonlijke of individuele factoren, maar veel meer met de externe spanningen die de organisatie veroorzaakt, zoals of het werk zelf lonend is, of traumatiserend, of saai, en hoe ondersteunend de werkomgeving is. De volgende persoonlijke kenmerken kunnen je echter vatbaarder maken voor burn-out:

 • erfectionistische neigingen – gemakkelijk van streek raken als dingen niet ideaal zijn.
 • Pessimistische kijk op jezelf en de wereld dwz een negatieve mindset, glas half leeg.
 • De behoefte om de touwtjes in handen te hebben; onwil om aan anderen te delegeren.
 • Prestatie is je belangrijkste doel in het leven.
 • Jongere mensen (hangt meestal samen met minder ervaring).
 • Alleenstaanden – minder ondersteuning, meer kans dat de baan veel betekenis heeft.
 • Fulltime werken in plaats van parttime. Dit gaat over hoeveel ruimte je weekwerk inneemt.
 • Werk dat je veel zin geeft in je leven, niet in evenwicht met een extern leven.

Hoe je stress en burn-out kunt voorkomen en herstellen

Op het werk

 • Praat door moeilijke situaties met mensen die je kunnen ondersteunen.
 • Creëer een cultuur van ondersteuning op jouw werkplek. Steun elkaars ruggen. Wees niet bang om anderen te vragen of ze in orde zijn na iets moeilijks. Als er iets misgaat, kijk dan naar het verbeteren van systemen om erhaling te voorkomen, in plaats van individuen de schuld te geven.
 • Het is vaak gemakkelijker om veranderingen bij anderen te zien dan bij onszelf. Ontwikkel het soort vertrouwensrelaties waar collega’s je kunnen laten weten of je gestrest lijkt.
 • Maak contact met je team (inclusief samen plezier maken).
 • Als je een leidende rol bekleedt, geef dan het goede voorbeeld door goede zelfzorg te tonen en zorg te dragen voor taken en het welzijn van het personeel. Het hoogste niveau van burn-out is wanneer jouw directe leidinggevende meer gefocust is op taken en zich niet bewust is van de behoeften van de werknemer.
 • Geef het personeel enige controle en autonomie over hun werk, voor zover dit praktisch is. Het verbetert het moreel enorm. Health and Safety Uitvoerend onderzoek naar stress toont aan dat een zware werkdruk niet in dezelfde mate stress veroorzaakt als er goede ondersteuning is van teamleiders en enige controle / autonomie.
 • Bedank anderen en toon waardering.
 • Bekijk hoeveel je geeft om het werk en om je collega’s. Je hebt voldoende afstand nodig om nuttig te zijn en niet te veel door je werk te worden beïnvloed. Te veel zorgzaamheid zal je uitgeput achterlaten en niet voor jezelf zorgen, maar te weinig leidt tot cynisch en ongemotiveerd zijn en geeft geen voldoening, ook al voelt het alsof je jezelf probeert te beschermen tegen verder leed.
 • Merk elk perfectionistisch denken op en daag het uit. Geen enkele werkplek is perfect. Dingen gaan verkeerd. Mensen vallen tegen. Je kunt het niet altijd goed doen. Probeer te geloven dat ‘goed genoeg’ zijn goed genoeg is, dan voorkom je teveel teleurstelling.
 • Omgaan met negatieve gevoelens: Ontevredenheid en negatief denken kunnen zich verspreiden naar anderen, dus doe iets constructiefs als je van streek bent, zoals het management over je zorgen vertellen, in plaats van te klagen bij collega’s. Natuurlijk moet er vertrouwen in zijn dat het management naar je zorgen luistert en deze serieus neemt! Misschien kun je een grotere impact hebben als je steun krijgt van anderen voor de dingen die je wilt veranderen.
 • Maak opnieuw verbinding met wat werk voor jou betekent, en met de positieve punten. Als er geen positieve punten zijn, is het misschien tijd om na te denken over verandering. De verandering kan inhouden dat je wat ondersteuning krijgt om te bespreken of het probleem jouw eigen stressniveau en ongelukkig zijn, en kijken of dit kan worden gewijzigd, of dat je een externe verandering moet aanbrengen met een andere baan.

►Thuis

 • Wees verantwoordelijk egoïstisch. Dit betekent niet onverschillig worden naar anderen, maar in gedachten houden dat zelfzorg geen optionele extra is als je wilt overleven in een veeleisende baan. Het is een prioriteit.
 • Investeer tijd en energie in het verzorgen van jezelf en stel een zelfzorgplan op dat meedogenloos wordt uitgevoerd.

Deze drie dingen hebben de grootste impact:

 1. Veerkracht opbouwen met vrijetijdsactiviteiten die je echt aanvullen, inclusief plezier.
 2. Een gevoel van betekenis en doel krijgen buiten het werk om.
 3. Verbinden met anderen (familie en vrienden.)

►Hulp krijgen

Om hulp vragen is geen zwakte. Er is kracht, moed en vertrouwen voor nodig om anderen te laten weten wat er met je aan de hand is. Het toont volwassenheid om jouw beperkingen te kennen. Niemand is immuun voor het gevoel overweldigd te zijn. Als je de symptomen van stress of burn-out herkent, laat het dan niet zomaar achterwege, zoek hulp en neem contact op met een burnout coach.

5/5