Psychodynamische therapeut

Wat is Psychodynamische therapie?

Psychodynamische therapiePsychodynamische therapie is een ‘globale therapie’ of vorm van therapie met een holistische focus op het perspectief van de cliënt. De alternatieve, “probleem gebaseerde” therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie zijn gericht op het verminderen of elimineren van symptomen in plaats van de diepgewortelde behoeften, driften en verlangens van de cliënt te onderzoeken.

Dit vertaalt zich in significante verschillen tussen deze therapieën in termen van doelen, technieken en algemene benadering.

“In tegenstelling tot gedragstherapie, lijkt dynamische psychotherapie, die het een cliënt mogelijk maakt om zijn levensverhaal te herschrijven, zijn beeld van zichzelf, zijn verleden, heden en toekomst, uniek gepositioneerd om de diepte van iemands ervaring aan te pakken.”

Géén wachttijd
wachtruimte praktijk de gezonde zorg
€60,- per sessie (tot 17.30u)
binnenkant zitruimte praktijk-de-gezonde-zorg
Praktijk Lommel
voorkant praktijk-de-gezonde-zorg

Interpretatie van mentale en emotionele processen

De dichotomie globale vs. probleem gebaseerde therapie is niet de enige factor die psychodynamische therapie onderscheidt van deze andere, meer gebruikelijke vormen van therapie. Psychodynamische therapie omvat de interpretatie van mentale en emotionele processen in plaats van zich te concentreren op gedrag

Patronen in emoties, gedachten en overtuigingen

Psychodynamische therapeuten proberen cliënten te helpen patronen in hun emoties, gedachten en overtuigingen te vinden om inzicht te krijgen in hun huidige zelf. Deze patronen beginnen vaak in de kindertijd van de cliënt, aangezien de psychodynamische theorie stelt dat ervaringen in het vroege leven van grote invloed zijn op de psychologische ontwikkeling en het functioneren van een volwassene

Wat is het doel van Psychodynamische therapie?

Psychodynamische therapie heeft tot doel de cliënt te helpen belangrijke stukjes van de puzzel te identificeren die hem maken tot wie hij is en deze te herschikken op een manier die de cliënt in staat stelt een functioneler en positiever zelfbeeld te vormen:

“Wij zien de centrale taak van psychotherapie als het herschrijven van een complexer en nuttiger verhaal van het leven en de ervaring van de cliënt.”

cognitieve therapie

Hoe verloopt een therapiesessie?

 

Psychodynamische therapiesessies zijn intens en hebben een open einde, gedicteerd door de vrije omgang van de cliënt in plaats van een vast schema of agenda. Ze zijn meestal een keer per week gepland en duren ongeveer een klein uur. Terwijl de psychoanalytische therapie van Sigmund Freud (hieronder in meer detail beschreven) een veel grotere tijdsinvestering vergde, wordt de huidige psychodynamische therapie over het algemeen op een minder intensieve manier beoefend.

sigmund-freud-Psychodynamische-therapeut
Sigmund Freud

Moderne psychodynamische therapie vervangt ook een paar stoelen voor de stereotiepe bank en plaatst de therapeut en de cliënt gewoonlijk face-to-face in plaats van de therapeut voor het zicht van de cliënt verborgen te houden. Sessies kunnen tegenwoordig ook online worden gehouden. Hiervoor kunnen we een Zoom call inplannen, en Videobellen via Whatsapp.

In deze sessies zal de therapeut de cliënt aanmoedigen om vrijuit te praten over wat er in de (bewuste) geest leeft. De besproken gedachten en gevoelens worden onderzocht op terugkerende patronen in het onderbewustzijn van de cliënt.

Deze vorm van therapie wordt vaak gebruikt bij cliënten die lijden aan depressie of angstdiagnoses, en er zijn aanwijzingen dat psychodynamische therapie even effectief kan zijn bij de behandeling van depressie als andere vormen van therapie.

Géén wachttijd
€65,- dag / €75,- avond

Onopgeloste conflicten uit het verleden oplossen

De belangrijkste doelen van psychodynamische therapie zijn op de eerste plaats het vergroten van het zelfbewustzijn van de cliënt en op de tweede plaats het bevorderen van begrip van de gedachten, gevoelens en overtuigingen van de cliënt in relatie tot hun ervaringen uit het verleden, met name zijn of haar ervaringen als kind. Dit wordt bereikt doordat de therapeut de cliënt begeleidt bij het onderzoeken van onopgeloste conflicten en belangrijke gebeurtenissen in het verleden van de cliënt.

De veronderstelling in psychodynamische therapie is dat chronische problemen geworteld zijn in het onbewuste en aan het licht moeten worden gebracht om catharsis te laten plaatsvinden. Catharsis is het loslaten van sterk onderdrukte emoties. De cliënt moet dus het zelfbewustzijn hebben om deze onbewuste denkpatronen te ontdekken en te begrijpen hoe deze patronen zijn ontstaan om ermee om te gaan.

Locatie Psychodynamische therapie Lommel

3 niveaus van de geest

Freud theoretiseerde drie niveaus van de geest:

Niveau 1 – Het onbewuste

Het onbewuste: op dit niveau bevinden zich onze instincten, diepgewortelde overtuigingen en vele denk- en gedragspatronen; we zijn ons op dit niveau van niets bewust, maar Freud geloofde dat de inhoud van het onbewuste de overgrote meerderheid uitmaakt van wie we zijn, wat we willen en hoe we ons gedragen om te krijgen wat we willen.

Niveau 2 – Het onderbewuste

Het onderbewuste of voorbewuste: dit niveau bevindt zich tussen het bewuste en het onbewuste, en kan met een doelgerichte inspanning van het individu tot bewustzijn worden opgeroepen; de inhoud van dit niveau bevindt zich net onder de oppervlakte van het bewustzijn.

Niveau 3 – Het bewuste

Het Bewuste: dit is het niveau waarop we ons volledig bewust zijn; Freud geloofde dat dit het niveau was met de minst bepalende inhoud, het niveau dat slechts een klein stukje uitmaakt van wie we zijn.

Op basis van deze theorie drong Freud erop aan dat we, om onze problemen echt aan te pakken en onze problemen op te lossen, diep in het onbewuste niveau moeten graven. Hier slaan we onze onuitgesproken waarden op, de overtuigingen waarvan we niet eens beseffen dat we ze hebben, en de denk- en gedragspatronen die in onze kindertijd zijn ontwikkeld.

Hoewel de psychodynamische theorie veel van Freuds simplistische ideeën over de menselijke natuur is ontgroeid, doen veel van de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de psychodynamische benadering denken aan Freuds werk:

  • De onbewuste geest is een van de krachtigste drijfveren van menselijk gedrag en emotie;
  • Geen enkel gedrag is zonder oorzaak – al het gedrag wordt bepaald;
  • Ervaringen uit de kindertijd oefenen een significante invloed uit op gedachten, emoties en gedrag als volwassene;
  • Belangrijke conflicten tijdens de ontwikkeling van de kindertijd vormen onze algehele persoonlijkheid als volwassenen.

Freuds theorieën ondersteunen rechtstreeks de methoden van psychoanalyse, maar helpen ook de basis te vormen van de psychodynamische theorie en informeren over de methoden en technieken die in de huidige psychodynamische therapie worden gebruikt.

Géén wachttijd
€65-75,- per sessie

Afstand naar lommel vanuit omliggende plaatsen

Onze praktijk is zeer goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. De bushalte is op 2 minuten afstand van de praktijk. Onze praktijk beschikt altijd over voldoende parkeerplekken, en is voorzien van een rolstoelvriendelijke ingang!

voorkant praktijk-de-gezonde-zorg
Praktijk de gezonde zorg zit op de volgende afstand:
Plaats BelgiëAfstandReistijd
Pelt7 km9 min
Leopoldsburg14 km18 min
Hechtel-Eksel14 km16 min
Mol16 km18 min
Dessel20 km24 min
Peer23 km23 min
Bladel32 km36 min
Weert33 km40 min
Plaats NederlandAfstandReistijd
Luyksgestel9 km12 min
Bergeijk14 km20 min
Eersel17 km25 min
Valkenswaard21 km27 min
Hapert22 km30 min
Veldhoven30 km40 min
Eindhoven32 km46 min

Plan een afspraak in

Klik op de bovenstaande knop om in contact te komen. 

We leggen de agenda’s vervolgens naast elkaar om een geschikt tijdstip te vinden.

Bij ons is de wachttijd kort dus je bent snel aan de beurt!

5/5